Stalking w świetle Kodeksu karnego - Kancelaria Robert Żurawski | Katowice

Stalking w świetle Kodeksu karnego – podstawowe informacje

Stalking jest to uporczywe nękanie, stypizowane w Kodeksie karnym w art. 190 a, który został dodany do Kodeksu karnego w 2011 roku. Zgodnie z tym przepisem: „§ 1. Kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia lub istotnie narusza jej prywatność, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. (...)"

Czytaj więcej

Klauzula generalna rozsądku w prawie prywatnym

Słusznie twierdzi moja Mistrzyni w swojej pracy habilitacyjnej, że klauzula generalna rozsądku może w polskim porządku prawnym zostać wykorzystana w szerokim zakresie i to nie tylko w ramach Kodeksu cywilnego. Na pytanie, czy wprowadzenie kategorii ogólnej i filozoficznej pojęcia rozsądku i słuszności, czy też tak zwanego „wzorca rozsądnej osoby” do języka prawnego i prawniczego polskiego porządku prawnego jest sensowne, należy udzielić odpowiedzi jednoznacznie pozytywnej.

Czytaj więcej

Kancelaria LEX-ART Robert Żurawski | Klauzula generalna rozsądku w prawie prywatnym


Kancelaria LEX-ART Robert Żurawski | Reguła contra proferentem w prawie cywilnym

Reguła contra proferentem w prawie cywilnym

Wzorce umowne są pojęciem doktrynalnym, ponieważ w przepisach prawa nie została sformułowana ich legalna wynikająca wprost z treści konkretnego przepisu definicja. Poprzez wzorzec umowy należy więc rozumiem każdą „gotową” umowę lub zbiór klauzul umownych, które zostały przygotowane niejako z góry na użytek przyszłych zawieranych umów.

Czytaj więcej

Powołanie spadkobiercy jako tak zwana klauzula testamentowa

Wstęp. Zgodnie z art. 941 Kodeksu cywilnego rozporządzić majątkiem na wypadek śmierci można jedynie przez testament. Ustawodawca polski przewidział dwie podstawowe czynności prawne o charakterze mortis causa, czyli na wypadek śmierci - wspomniane już rozporządzenie testamentowe oraz uregulowane w art. 1048 Kodeksu cywilnego zrzeczenie się dziedziczenia.

Czytaj więcej

Kancelaria LEX-ART Robert Żurawski | Powołanie spadkobiercy jako tak zwana klauzula testamentowa


Kancelaria LEX-ART Robert Żurawski | Wspomnienie o profesorze Henryku Kupiszewskim

Wspomnienie o moim wujku prof. Henryku Kupiszewskim

Mój wuj, wybitny prawnik, ŚP. prof. dr hab. Henryk Kupiszewski, brat mojej babci Marii Żurawskiej z domu Kupiszewskiej urodził się we wsi Książnice Wielkie pod Krakowem w roku 1927.

Studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim w latach 1946–1950. Począwszy od 1951 został asystentem Prof. Rafała Taubenschlaga, pod którego przewodnictwem przepracował osiem lat w Instytucie Praw Antycznych i Papirologii UW. W 1957 r. uzyskał na podstawie pracy "The Iuridicus Alexandreae" stopień kandydata nauk historycznych. W latach 1958–1959 studiował na Uniwersytecie w Munster pod kierunkiem prof. Maxa Kasera.

Czytaj więcej

Kradzież - wykroczenie czy już przestępstwo?

Kradzież, to zabór cudzej rzeczy ruchomej w celu przywłaszczenia, mogący przybierać postać wykroczenia lub przestępstwa. Warto wiedzieć, że ma to szczególne znaczenie w przypadku odpowiedzialności za popełnienie takiego czynu, gdyż za wykroczenie z art. 119 § 1 Kodeksu wykroczeń grozi kara aresztu, ograniczenia wolności lub grzywny, a za przestępstwo kradzieży z art. 278 § 1 Kodeksu karnego kara od 3 miesięcy do nawet 5 lat pozbawienia wolności.

Czytaj więcej

Kancelaria LEX-ART Robert Żurawski | Kradzież - wykroczenie czy już przestępstwo?


Kancelaria LEX-ART Robert Żurawski | Rozwody, skuteczny prawnik, usługi prawne

Rozwód - podstawowe informacje

Rozwód jest rozwiązaniem małżeństwa przez sąd, w przypadku nastąpienia trwałego i zupełnego rozkładu pożycia między małżonkami. Aby uzyskać rozwód należy wystąpić w formie pisemnego pozwu złożonego przez jednego z małżonków, który chce zakończyć związek małżeński do wydziału cywilnego, sądu okręgowego właściwego ze względu na ostatnie wspólne miejsce zamieszkania małżonków.

Czytaj więcej

Alimenty w czasach pandemii - spadek wynagrodzenia lub utrata pracy

Obniżenie wysokości zarobków, pogorszenie stanu zdrowia czy utrata pracy, a w związku z tym pogorszenie sytuacji majątkowej osoby zobowiązanej do płacenia alimentów, mogą stanowić przesłanki uzasadniające rozważanie przez sąd obniżenia wysokości świadczenia alimentacyjnego.

Czytaj więcej

Kancelaria LEX-ART Robert Żurawski | Alimenty w czasach pandemii – spadek wynagrodzenia lub utrata pracy


Kancelaria LEX-ART Robert Żurawski | Tarcza antykryzysowa - najważniejsze informacje

Tarcza antykryzysowa - najważniejsze informacje

Tarcza antykryzysowa, to zespół rozwiązań mających na celu ochronę państwa polskiego i jego obywateli w czasie trwającej pandemii COVID-19. Mocą ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o przeciwdziałaniu pandemii wprowadzono szereg rozwiązań dla przedsiębiorców i pracowników, mające na celu ochronę miejsc pracy i wsparcie dla biznesów, które zostały dotknięte i odniosły szkody w wyniku pandemii.

Czytaj więcej

Co zrobić, gdy dłużnik spóźnia się z zapłatą?

W sytuacji, gdy dłużnik spóźnia się z wykonaniem zobowiązania - świadczenia pieniężnego, można żądać od niego odsetek za zamówiony towar czy wykonaną usługę. Wierzyciel jest uprawniony do żądania odsetek przede wszystkim na mocy art. 481 Kodeksu cywilnego.

Czytaj więcej

Kancelaria LEX-ART Robert Żurawski | Co zrobić, gdy dłużnik spóźnia się z zapłatą?


Kancelaria LEX-ART Robert Żurawski | Rękojmia przy sprzedaży - poznaj swoje prawa

Rękojmia przy sprzedaży - poznaj swoje prawa

Przy umowie sprzedaży kupujący ma wybór między dwoma systemami obrony, może wykonywać uprawnienia z rękojmi niezależnie od możliwości wykonywania tych z gwarancji. Może korzystać ze specjalnych uprawnień zagwarantowanych w przepisach o rękojmi (art. 556-576 Kodeksu cywilnego), które przysługują mu wobec sprzedawcy.

Czytaj więcej

RODO - najważniejsze informacje

Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, to akt prawny, przyjęty przez Parlament Europejski oraz Radę Unii Europejskiej, obowiązujący od 25 maja 2018 roku. Głównym jego założeniem jest zwiększenie ochrony i zabezpieczenie danych osobowych osób fizycznych oraz tych podmiotów, które udostępniają swoje dane na potrzeby określonego stosunku prawnego np. umowy.

Czytaj więcej

Kancelaria LEX-ART Robert Żurawski | RODO - najważniejsze informacje


Kancelaria LEX-ART Robert Żurawski | Zadośćuczynienie za naruszenie dóbr osobistych

Zadośćuczynienie za naruszenie dóbr osobistych

Zadośćuczynienie za naruszenie dóbr osobistych jest rekompensatą za doznaną szkodę niemajątkową tzw. krzywdę. Osoba, której dobra osobiste zostały naruszone może domagać się zadośćuczynienia pieniężnego w kwocie, która niejako zrekompensuje jej doznaną krzywdę.

Czytaj więcej

Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Polityka Prywatności
Jak wyłączyć pliki cookies?
ROZUMIEM