Co zrobić, gdy dłużnik spóźnia się z zapłatą?


W sytuacji, gdy dłużnik spóźnia się z wykonaniem zobowiązania - świadczenia pieniężnego, można żądać od niego odsetek za zamówiony towar czy wykonaną usługę. Wierzyciel jest uprawniony do żądania odsetek przede wszystkim na mocy art. 481 Kodeksu cywilnego.

Odsetki za opóźnienie nalicza się od dnia wymagalności roszczenia do dnia rzeczywistej zapłaty, czyli odsetki są naliczane po upływie terminu płatności. Wyższe odsetki za opóźnienie zostały przewidziane w przypadku transakcji handlowych, które reguluje odrębna ustawa. Mogą być jednak naliczane tylko w przypadku, gdy obie strony są przedsiębiorcami albo wykonują wolny zawód i zawarły umowę w związku z wykonywaną przez siebie działalnością. Możliwość żądania przez przedsiębiorcę rekompensaty od kontrahenta reguluje art. 10 ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. Znajduje ona zastosowanie jedynie w transakcjach handlowych, a wysokość rekompensaty zależy obecnie od kwoty świadczenia. Transakcje handlowe to umowy, których przedmiotem jest odpłatna dostawa towaru lub świadczenie usług. Strony zawierają takie umowy w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, nie stosuje się ich do umów zawieranych między przedsiębiorcą, a konsumentami. Wierzyciel od 2020 r. może żądać rekompensaty od dłużnika w wysokości: a) 40 euro, jeżeli wartość świadczenia pieniężnego nie przekracza 5000 złotych; b) 70 euro, jeśli wartość świadczenia pieniężnego przekracza 5000 złotych, ale jest niższa niż 50 000 złotych; c) 100 euro, jeśli wartość świadczenia pieniężnego wynosi równo 50 000 złotych lub jest wyższa niż 50 000 zł. Przy ustalaniu równowartości kwoty rekompensaty w złotówkach należy wziąć pod uwagę średni kurs EURO ogłoszony przez NBP ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego ten, w którym wierzytelność stała się wymagalna.

W przypadku, kiedy dłużnik zalega z zapłatą warto skorzystać z usług Kancelarii, która najpierw podejmie działania mające na celu przedsądowe odzyskanie należności, a kiedy ta droga nie przyniesie skutku skieruje powództwo o zapłatę na drogę sądową.

Stan prawny: sierpień 2020.


Autorzy: Robert Żurawski i Natalia Ćmiech.


Powyższy wpis ma charakter bardzo ogólnej informacji na temat opisywanego zagadnienia i nie zawiera wszystkich szczegółów dotyczących prezentowanej treści z uwagi na jego blogowy i jedynie wstępny i informacyjny charakter.

Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie powyższego wpisu bez zgody autorów jest zabronione.


Kancelaria LEX-ART Robert Żurawski | Co zrobić, gdy dłużnik spóźnia się z zapłatą?
Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Polityka Prywatności
Jak wyłączyć pliki cookies?
ROZUMIEM