Tarcza antykryzysowa - najważniejsze informacje


Tarcza antykryzysowa, to zespół rozwiązań mających na celu ochronę państwa polskiego i jego obywateli w czasie trwającej pandemii COVID-19.

Mocą ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o przeciwdziałaniu pandemii wprowadzono szereg rozwiązań dla przedsiębiorców i pracowników, mające na celu ochronę miejsc pracy i wsparcie dla biznesów, które zostały dotknięte i odniosły szkody w wyniku pandemii. Ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa wprowadza zmiany w tym zakresie, takie jak np. nowy termin rozpoczęcia prowadzenia działalności jako kryterium do otrzymania świadczenia postojowego. Świadczenie postojowe, to świadczenie zakładające rekompensatę utraconych przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej. Mogą ubiegać się o nie przedsiębiorcy, u których nastąpił spadek przychodów z powodu COVID-19 o co najmniej 15% w stosunku do poprzedniego miesiąca. Wypłata świadczenia postojowego możliwa jest za okres 3 miesięcy marzec-maj 2020 r. Świadczenie za kolejny miesiąc jest możliwe pod warunkiem złożenia przez przedsiębiorcę odpowiedniego wniosku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o świadczenie postojowe za następny okres.

Ponadto, zwolnienie z opłacania składek ZUS, mogły uzyskać osoby, które rozpoczęły prowadzenie pozarolniczej działalność gospodarczej przed dniem 1 lutego 2020 roku i opłacały składki wyłącznie za siebie, a także te, które rozpoczęły prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej przed dniem 1 lutego 2020 r. i do końca lutego zgłosiły do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 osób oraz duchowni. Zwolnienie z opłacania składek ZUS dotyczy dwóch miesięcy, to jest kwietnia i maja 2020 r. Istnieje również możliwość wzięcia pożyczki dla mikroprzedsiębiorców, którzy rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej przed dniem 1 kwietnia 2020r., na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Udzielana pożyczka może wynieść maksymalnie do 5 tys. złotych i wypłacana jest jednorazowo w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. Czas spłaty to 12 miesięcy. Istnieje możliwość umorzenia pożyczki. W takim wypadku przedsiębiorca musi prowadzić działalność przez 3 miesiące od dnia jej udzielenia.

Ponadto tarcza antykryzysowa przewiduje tzw. postojowe, czyli jednorazową wypłatę z powodu wystąpienia zagrożenia epidemicznego, dzięki temu osoby samozatrudnione i pracujące na podstawie umów cywilnoprawnych również mogą uzyskać pomoc. Aby uzyskać świadczenie postojowe, przychód uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o świadczenie postojowe musi być o co najmniej 15 % niższy od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc i nie może być wyższy niż 300% przeciętnego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku. Należy mieć na uwadze, iż w związku z pandemią Rząd wprowadza i zmienia obowiązujące w tym zakresie przepisy i na bieżąco śledzić strony internetowe odpowiednich instytucji.

Stan prawny: lipiec 2020.


Autorka: Natalia Ćmiech.


Powyższy wpis ma charakter bardzo ogólnej informacji na temat opisywanego zagadnienia i nie zawiera wszystkich szczegółów dotyczących prezentowanej treści z uwagi na jego blogowy i jedynie wstępny i informacyjny charakter.

Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie powyższego wpisu bez zgody autorki jest zabronione.


Kancelaria LEX-ART Robert Żurawski | Tarcza antykryzysowa - najważniejsze informacje
Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Polityka Prywatności
Jak wyłączyć pliki cookies?
ROZUMIEM